Cookies-och integritetspolicy


1. Insamling av information


Vi samlar in information från dig när du registrerar dig på vår webbplats för mailkontakt. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress.


Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress, uppgifter om programvara och hårdvara och den begärda sidan.


2. Användning av information


Den information vi samlar in från dig kan användas för att:


Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov

  • Förbättra vår hemsida
  • Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
  • Kontakta dig via e-post


3. Informationssäkerhet


Vi är de enda som äger informationen som samlas in på den här webbplatsen. Din personligt identifierbara information kommer inte att säljas, utbytas, överföras eller delas vidare till något annat företag, i något syfte, utan ditt samtycke.


4. Utlämnande till tredje part


Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd tredjepart som hjälper oss att driva vår webbplats eller vårt företag, med kravet att dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.


Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så.


Allmänna uppgifter kan dock delas vidare till utomstående parter för marknadsföring, i annonssyfte eller andra ändamål.


5. Informationsskydd


Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Vi använder oss av avancerade krypteringsmetoder för att skydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. fakturering, utbetalning eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.


Använder vi oss av cookies?


Ja. Våra cookies förbättrar tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.


6. Radera konto


Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar med relaterad viktig information etc.


Om du vill radera dina uppgifter hos oss skicka ett mail till adam.aliwi@byggkalkylsyd.se.


7. Samtycke


Genom att använda vår webbplats/skapa konto godkänner du vår integritetspolicy.